Regulamin

pobierz regulamin

 

 1. Każdy Klient ENTALPIA – Babiniec jest zobowiązany do zapoznania się
  z niniejszym regulaminem i bezwzględnym przestrzeganiem zasad panujących w klubie.
 2. Zakup karnetu, jednorazowego wejścia lub skorzystanie z systemów: FitFlex i OK.  jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.
 3. Czynny udział w zajęciach fitness mogą brać jedynie kobiety, chyba że zostanie ustalone odstępstwo.
 4. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie ważnego karnetu, wniesienie jednorazowej opłaty lub skorzystanie z systemów: Benefit, FitFlex i OK zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. W ENTALPII obowiązuje ograniczenie wiekowe, dzieci poniżej 15roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osób dorosłych.
 6. Należy zachować czystość w pomieszczeniach klubu i uszanować ogólnie przyjęte normy zachowania.
 7. Zabrania się wchodzenia do sal zajęć grupowych pod nieobecność instruktora.
 8. Przed wejściem na sale ćwiczeń obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia.
 9. Na zajęcia ruchowe należy bezwzględnie zabierać ze sobą ręcznik.
 10. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. W przypadku zniszczenia, zgubienia, lub nie oddania bezpośrednio po zajęciach klucza do szatni, będzie od państwa pobierana opłata karna wysokości 50zł.
 12. Karnety są imiennie i nie można odstępować ich innej osobie.
 13. Na prośbę pracowników klubu, prosimy o potwierdzanie swojej tożsamości dokumentem ze zdjęciem.
 14. Zakupione karnety mają domyślnie miesięczny okres ważności (jeśli nie wprowadzono odstępstwa), po upływie tego czasu karnet traci ważność, a klub nie zwraca kosztów niewykorzystanych zajęć.
 15. Klub nie zwraca kosztów karnetu oraz nie wystawia duplikatów w razie zagubienia lub zniszczenia dokumentu.
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub w innych miejscach.
 17. W razie złego samopoczucia, urazów, problemów zdrowotnych lub ciąży należy poinformować pracownika klubu lub instruktora o zaistniałej sytuacji przed zajęciami lub niezwłocznie po ich wystąpieniu.
 18. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z przeciwwskazaniami dotyczącymi planowanych zajęć oraz bezwzględnego zastosowania się do nich.
 19. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń telefonicznych lub mailowych na zajęcia.
 20. W przypadku braku możliwości stawienia się na zajęcia należy o tym poinformować pracownika klubu minimum 3h przed zajęciami, w innym przypadku pracownik potraktuje zajęcia za odbyte (wykreślenie z karnetu lub utrata zadatku).
 21. Dopuszcza się spóźnienie poniżej 10minut na umówione zajęcia.
 22. Klub ENTALPIA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny i w takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy, a Klient oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.
 23. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie Klubu jest surowo zabronione.
 24. Zabrania się korzystania z usług po spożyciu jakichkolwiek środków odurzających.
 25. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu szklanych opakowań i/lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 26. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów Entalpii. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.
 27. Entalpia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest w recepcjach klubu oraz na stronie www.fitnessbabiniec.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *